Foshan Baolin Chemical Industry Co., Ltd.

特色产品
氢化松香 1100
氢化松香是一种改性松香,具有良好的抗氧化性能、热稳定性、公平、小脆性、强附着力、无毒无臭等特性 - 氢化松香供应商
读更多
氢化松香 1100
Skype
E-Mail
TOP